Website van Bert Blaauw     Website van Bert Blaauw
Genealogie en Watersport

 
Home | - De Genealogie - | - Blaauw - | - Alting - | - Toxopeus - | - Engelsman - | Mijn kwartierstaat | Mijn schrijfseltjes | Watersport | Contact | Links | Nog iets nieuws onder de zon | Guestbook

 

In november 2001 verscheen het familieboek

'Het Geslacht Toxopaeus 1576-2000'.

Het boek werd uitgegeven door de Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852 en is samengesteld door:

Anne A. Toxopeus, Gouke M.B. Toxopeus, Kerst Toxopeus, Menno H.J. Toxopeus, Nelleke Toxopeus-Fijn van Draat, Peter H. Toxopeus en Bert Blaauw.

 


Eventuele vragen over de genelaogie Toxopeus zal ik graag proberen te beantwoorden.

 

================================================================================

Hier een antwoord op de veel gestelde vraag:

Hoe ben jij verbonden met de familie Toxopeus?

 

Ds. Lubbertus Toxopaeus

predikant te Larrelt (O.Frl.)

geb. omstreeks 1576 te Schüttorf (Bentheim)

overl. 3 Jul 1661 te Larrelt (O.Frl.), 84 jaar oud.

|

Ds. Johannes Toxopaeus

predikant te Oterdum

geb. omstreeks 1606 te Larrelt (O.Frl.)

overl. 3 Okt 1666 te Oterdum, 60 jaar oud.

|

Abel Johannes Toxopaeus

landbouwer te Woldendorp (Zomerdijk)

geb. omstreeks 1648 te Oterdum

overl. 6 Jan 1690 te Woldendorp

|

Jannes Abels Toxopeus

landbouwer te Nieuwenhuis (Oterdum)

omstreeks 1685 te Woldendorp

omstreeks 1757 te Oterdum

|

Hindrik Jannes Toxopeus

landbouwer te Enselens

ged. 1 Mrt 1716 te Oterdum

overl. na 1772

|

Jannes Hindriks Toxopeus

landbouwer te Nieuwenhuis (Oterdum)

geb. 6 Okt 1755 te Enselens

overl. 7 Feb 1828 te Oterdum

|

Geuko Jannes Toxopeus

landbouwer te Oterdum

geb. 4 Jan 1783 te Nieuwenhuis (Oterdum)

overl. 12 Dec 1832 te Oterdum

|

Jan Geerts Geukes Toxopeus

landbouwer te Woldendorp

geb. 17 Dec 1815 te Oterdum

overl. 26 Mrt 1904 te Binnen AE

|

Meentjo Jans Toxopeus

landbouwer te Nieuwenhuis (Oterdum)

geb. 16 Dec 1847 te Woldendorp

overl. 27 Okt 1911 te Nieuwenhuis (Oterdum)

|

Hindrikje Toxopeus

geb. 10 Apr 1879 te Nieuwenhuis (Oterdum)

overl. 6 Sep 1960 te Delfzijl

|

Epko Meentjo Blaauw

cargadoor en expediteur te Delfzijl

geb. 6 Okt 1905 te Farmsum

overl. 19 Jun 1982 te Delfzijl

|

Berend Blaauw

geb. 1937 te Farmsum

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
      Aanvulling op de Genealogie Toxopeus, pagina 185 t/m 188.

 

       In 2004 en 2005 werden samen met Wiebe Toxopeus meer gegevens gevonden over de thans drie bekende dochters van Lubbertus Toxopaeus.

 

1.    Lubbertus Toxopaeus geb. omstreeks 1576, Schüttorf (Bentheim), predikant te Larrelt (O.Frl.), trouwde omstreeks 1600, ws. te Larrelt, Geeske Johans Fewen, geb. omstreeks 1578, Larrelt (O.Frl.), (dochter van Johan Fewen en Houwke Heres Boyen) overl. 25 Aug 1657, Larrelt, 82 jr. oud, begr. Larrelt, in de kerk. 

      Ds.Lubbertus overleed 3 Jul 1661, Larrelt, 84 jr. oud, begr. Larrelt, in de kerk. 

 

                       Kinderen:

          2.     i     Magdalena (Leentje) Toxopaeus geb. omstreeks 1602.

          3.     ii    ds.Johannes Toxopaeus geb. omstreeks 1606.

          4.     iii   Heileke Lubbarti geb. omstreeks 1616.

          5.     iv   Hajcke Lubberti geb. omstreeks 1619.

 

Tweede Generatie

 

2.    Magdalena (Leentje) Toxopaeus geb. omstreeks 1602, Larrelt (O.Frl.), trouwde ds.Menco Sutor, geb. omstreeks 1577, Oene (Bentheim), (zoon van ds.Johannis Sutoris (Schoemaker) en Aleida de Graeff von Graes) predikant te Geerdsweer, overl. 1639, Geerdsweer (O.Frl.). 

      Magdalena overleed 1658. 

 

      Ds.Menco Sutor (Onensis) was eerder predikant te Freepsum, Noordhorn en Logumer Vorwerk.

 

                       Kinderen:

                  i     Harmannus Sutorius.

                       Harmannus Sutorius kwam in 1640 met attestatie naar Oost Friesland.

 

3.    ds.Johannes Toxopaeus geb. omstreeks 1606, Larrelt (O.Frl.), predikant te Oterdum, trouwde omstreeks 1635, Tiaeckjen Abels, geb. omstreeks 1614, Oostwolderhamrik, (dochter van Abel Aeissens en Jantjen) overl. 3 Apr 1676, Woldendorp, 62 jr. oud, begr. Woldendorp. 

      Ds.Johannes overleed 3 Okt 1666, Oterdum, aan de pest, plm. 60 jr. oud, begr. Oterdum, in de kerk. 

      

      Zijn grafzerk lag óp de dijk bij voormalig Oterdum en is in 2004 door de bemoeienis én voor rekening van de Stichting G.A. Toxopeus 1852 verplaatst naar de kerk van Woldendorp in een nis, naast de steen van zijn echtgenote Tiaeckjen Abels.

 

                       Kinderen:

                  i     Jantien Johannis Toxopaeus geb. omstreeks 1637, Oterdum, trouwde omstreeks 1660, ws. te Oterdum, Redmer Tiddes, geb. omstreeks 1635, Oterdum, (zoon van Tidde) landbouwer op de Oterdummerwarven, overl. na Jan 1697. 

                    Jantien overleed 12 Feb 1670, Oterdum, 33 jr. oud, begr. Oterdum. 

                  ii    Lubbertus Toxopaeus geb. 1645, Oterdum, landbouwer te Lalleweer nr.3, overl. 27 Aug 1691, Lalleweer. 

                  iii   Abel Johannis(sen) Toxopaeus geb. omstreeks 1648, Oterdum, landbouwer Woldendorp(Zomerdijk), trouwde (1) 3 Jul 1662, te Woldendorp, Anje Aikes, geb. 'van Woldendorp', (dochter van Aicko Eppes en Menste Jochums) overl. voor Aug 1673, trouwde (2) 25 Jan 1674, te Woldendorp, Frouwe Sebes, geb. 'van Borgsweer', begr. 7 Dec 1685, Woldendorp. 

                    Abel overleed 6 Jan 1690, Woldendorp. 

                    Abel Johannis(sen) werd op 12 juni 1676 benoemd als diaken te Woldendorp.

                  iv   Geeske Johannes Toxopaeus geb. omstreeks 1648, Oterdum, trouwde (1) omstreeks 1668, ws. te Borgsweer, Tidde Tammes, landbouwer te Lalleweer nr.8, begr. tussen 1667-'73, Borgsweer, trouwde (2) omstreeks 1673, ws. te Borgsweer, Pieter Allers, (zoon van Allert) landbouwer te Lalleweer nr.8, overl. voor Aug 1702, Lalleweer. 

                    Geeske overleed omstreeks 1691. 

                    Tiddo Tammes was diaken te Borgsweer.

                    De grafsteen van Tidde Tammes staat op zijn kant bij de ingang naar de kerk te Borgsweer. De inscripties zijn nauwelijks leesbaar.

 

4.    Heileke Lubbarti geb. omstreeks 1616, Larrelt (O.Frl.), trouwde Syabo Harmens, geb. omstreeks 1604, (zoon van Harmen Siaben) sylrichter, overl. 13 Sep 1663, 59 jr. oud, begr. Gross Midlum (O.Frl.), in de kerk. 

       Heileke overleed 4 Dec 1679, 63 jr. oud, begr. Hinte (O.Frl.). 

      

       De tekst op de grafzerk in het koor van de kerk te Gross Midlum luidt:

 

      ANNO 1663 DEN 13 SEPTEMBRIS IST DER EHRENFEST ACHTBAR UND WOLLFURNEMER SYABO HERMANS SILRICHTER DER NEYPORTS SILACHT CHRISTLICH UND GODTSALICH IM HERN ENTSCHLAFEN SEINES ALTERS 59 IAHR UND VERWACHTET DIE SEELICHE AUFERSTEHUNG IN CHRISTO.

 

      Onder het wapen het opschrift:

 

      CHRISTUS IST MEIN LEBEN STERBEN IST MEIN GEWIN

         PHIL. AML V ZI            (slecht leesbaar)

 

      Het wapen toont een halve adelaar en een rechtopstaande leeuw. Op de helm een klaverblad.

 

      Syabo Harms was Erfgesetene en Sylrichter te Gross Midlum.

 

      Bij de Viehschätzung van 1635 wordt Siabe Harms aangeslagen voor 2 paarden, 18 koeien en 4 enter.

 

      Zijn vader was Harmen Siaben, die in de Erhebung des Hundersten Pfennigs in 1615 te Midlum werd aangeslagen voor f. 15 en in 1618 voor 18 Gld.

 

                       Kinderen:

                  i     niet gevonden.

 

5.    Hajcke Lubberti geb. omstreeks 1619, Larrelt (O.Frl.), trouwde ds.Hermannus Sartorius, geb. 1569, predikant te Gandersum, overl. 1655, Osterhusen (O.Frl.), begr. Hinte (O.Frl.). 

      Hajcke overleed 5 Apr 1704, 85 jr. oud, begr. Hinte (O.Frl.).

      

      Ds.Hermannus Sartorius werd op 3 Oktober 1642 in Gandersum als predikant bevestigd.

      

                       Kinderen:

                  i     niet gevonden.

 

 

 

De gezamenlijke grafzerk van Heileke en Hajcke Lubberti is tegen de zuidkant (buiten) van kerk te Hinte geplaatst.

 

 
   

Copyright 2016 Bert Blaauw

Create a Free Website